SANAT FABRİKASI

Güzel Sanatlar Fakültesi, Bursa Konservatuarı ve Eğitim Fakültesi’nin Resim – Müzik Bölümleri’nin Uludağ Üniversitesi Görükle kampüsü’nde yapılması planlanmaktadır. Kampüsün mevcut durumu incelendiğinde, tamamiyle yeşil, gelişmeye uygun bir alan seçilmiştir. Bu doğrultuda sanat dallarının birbiriyle olan etkileşimi sonucunda oluşacak pozitif ortam “Sanat Fabrikası” konseptini doğurmuştur. Sanat dalları arasındaki etkileşim örülen duvarlarla değil, birbirleriyle birleşen, şeffaf, heterojen mekanlar ile sağlanmaya çalışılmıştır. Mekanlardaki “simultane kurgu” doğa ile oluşturulan bütünlük ile sürdürülmüştür.

50.000 metrekarelik kapalı bir alana sahip “fabrikada”, atelye düzeninin oluşturduğu mekanlar dizisi öğretim üyeleri ile öğrenciler arasında şeffaf bir iletişim sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. Birbiriyle yan-yana gelerek sokak dizisini meydana getiren bu kurgu, kampüs genelinde oluşturduğu etki ile de güçlü lineer bir çizgi ile ortaya çıkmıştır. Bu lineer çizgi aynı zamanda iç-içe geçmiş yer yer kapalı ve açık alanlar ile desteklenmiştir. Bu alanlar mikro-klima ilişkisi düşünülerek, açılabilir ve kapanabilir şekilde tasarlanmış, böylece binanın ekolojik problemlere çözüm getirmesi düşünülmüştür. Bu kurgu iç-dış arasındaki iletişimi de güçlendirilmiştir. Çok amaçlı olarak tasarlanan bu mekanlar, sergi salonu olabilirken, öğrencilerin müzik çalışmalarını sürdürdüğü alanlar ya da re-kreatif alanlar da olabilmektedir. Birbirleriyle organik bağları olan ayrı sanat dallarının sosyal bir ortamda birleştirilmesi ve fikir alışverişinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Mekanlardaki şeffaflık kullanılan malzemelerin güçlü etkisiyle de desteklenmiştir. 6/6 aks düzeni ile tasarlanan mekanlar, derslik koridor ve öğretim üyeleri odalarının çözümünde en uygun düzen olarak seçilmiştir. Rasyonel ve dingin bir etki doğuran gridal  düzen yer yer irrasyonel mekanlar ile dengelenmiş ve dinamik bir etki oluşturulmaya çalışılmıştır. Çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistem ve alüminyum kompozit paneller ile oluşturulan yapısal kurgu, çağdaş mimariyi yansıtan “hafiflik, hızlı üretim-yapım, dönüşebilirlik”  kavramları ile çakışmaktadır.

İki adet çalışma amaçlı 350 kişilik salonun yanısıra konser ve gösteri amaçlı 650 kişilik büyük bir salon da tasarlanmıştır. Bireysel çalışma düzeninin önemli olduğu konservatuar eğitimi için 6/6/6 boyutlarında 2 katlı, birbirne köprülerle bağlanan küplerin genel doku içinde mekana hareket kazandırması düşünülmüştür.