ANKARA'DA KONUT

Mimari Tasarım Dr. Y. Mimar Özgür EDİZ * (M.S.Ü.)

Yardımcılar Murat Yüksel, Ahmet Çorapcıoğlu, Süleyman Akkaş. (U.Ü.)

2004 yılında öngörülen konutta, tasarımı oluşturan kavramlar aşağıdaki gibidir;

Tasarlanan konut, Ankara - Çayyolu’nda yapılaşmaya yeni açılan bir bölgede yer almaktadır. Fiziksel çevre, bölgenin tanıdık - sert doğasını oluşturan dik bir topografyaya sahip boşluklar ile ileride geliştirilecek olan yollardan meydana gelmiştir. Proje alanı alabildiğine boştur ve Japon taş bahçelerindeki “ödünç manzara” kavramını hatırlatır. Bu kavram, size ait olmayan (arsanızın içinde olmayan) fakat izleyebildiğiniz bir manzarayla ilgilidir.

Tasarım sürecinde, kullanıcının sanata ve mimarlığa olan ilgisi, tasarımcı için büyük bir şans olmuştur. Böylelikle, Türk resim sanatının oldukça gelişmiş bir koleksiyonu da projenin kurgusunu etkilemiştir. Söz konusu koleksiyonun, tasarımda her alandan izlenebilir olarak geliştirilmesi arzulanmıştır. Oluşturulan programda, ailenin yaşlı büyüğü tarafından bağımsız olarak kullanılabilecek bir mekan, açık ve kapalı otopark alanı, gece alanı (yatak odaları grubu), gündüz alanı (yaşama mekanı, hobi ve spor alanı, havuz) ve dış mekandaki çeşitli düzenlemeler yer almaktadır.

Tasarımın temel omurgasını oluşturan çıkış noktası, içeride bir sergi duvarı oluşturarak mekanlar arasındaki ilişkiyi kuran ve dışarıda sert - soğuk esen hakim rüzgara karşı bir bariyer oluşturan “duvar”dır. Söz konusu duvar, konutun girişini tarif eder ve daha sonra çizgiselliğini koruyarak bir sergi duvarı oluşturur, düşey sirkülasyonu sağlayan merdivenle ilişki kurar ve alt kota kadar sürerek havuzla birlikte noktalanır. Diğer tüm mekanlar duvara asılarak güney ve doğuya bakarlar.

Alandaki dik eğim, tasarımda bir potansiyel güç olarak değer kazanır. Eğime dik olarak kurgulanan brüt beton “sergi duvarı”, dik eğimden faydalanılarak oluşturulan farklı kotlardaki mekanlardan da izlenir. Kuzeye bakan ve sert rüzgar alan cephe merdiven boşluğu dışında tamamen sağır olarak tasarlanmıştır. Zemin kat ve bir alt katta bulunan mekanlar, içinde çeşitli boşlukları barındıran brüt beton bir “kutu”dan oluşur. Söz konusu boşluklar, pencere boşluklarından ve iç bahçeden meydana gelir. Üst katta yer alan gece bölümü ise, ahşap olarak tasarlanmıştır. Böylelikle doğadaki Öklidyen duruşuyla tasarımın çevre ile bir etkileşim oluşturması öngörülmüştür.  

* Uludağ Üniversitesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi.